Видання

Посилання

www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
derzkomarhiv
www.nads.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua
www.carpathia.gov.ua

Про Державний архів Закарпатської області

06 листопада 1945 року Народна Рада Закарпатської України прийняла постанову про створення в м.Ужгороді Центрального історичного архіву, який започаткував в області створення централізованої державної архівної системи. До 1961 року архів підпорядковувався обласному управлінню внутрішніх справ, 1961-1988 роках – архівному відділу облвиконкому. З 1989 року архів підпорядковується Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України (на даний час Державна архівна служба України). Назва архіву в залежності від його підпорядкування, функцій і завдань декілька разів змінювалась. Сучасна назва – ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Станом на 01.01.2014 року в архіві зберігається 1 356 095 справ, документи яких охоплюють історичні епохи від раннього середньовіччя до початку 90-х років ХХ ст. Найдавніший оригінальний документ датований 1391 роком. За період з XV до XVI століття збереглася незначна кількість документів. Значно більше документів збереглося починаючи з XVIІ століття. Вони мають неоціниме значення для вивчення історії Карпатського краю та країн Центральної і Східної Європи.

Різнобарвною є мова документів. До початку XVIІ століття більшість із них написана латинською, хоча є документи на угорській та німецькій мовах. З 30-40-х років ХІХ століття основна їх частина написана на угорській мові, але чимало є їх також на русинській мові. У 20-30-х роках ХХ століття документи написані на чеській, словацькій, частково на русинській, російській, українській, німецькій мовах, а з давнішої доби трапляються на старослов’янській, румунській та мові ідіш.Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує близько 50 тис. томів книжок, журналів, газет, брошур різними мовами народів Європи.

Основним науково-довідковим апаратом до документів архіву є описи справ. Розроблені систематичний та тематичні каталоги на документи окремих фондів та на книжки і періодичні видання бібліотечного фонду архіву.

Важливими кроками на шляху до відкритості архівної інформації слід вважати видання рекламно-інформаційного проспекту “Державний архів Закарпатської області”, Переліку фондів архіву на румунській і українській мовах, опису документів фонду “Наджупан Березької жупи” на угорській мові.

З цією ж метою продовжується робота по створенню електронної версії фондового каталогу, анотованого реєстру описів, Переліку фондів радянської доби і періоду незалежної України та підготовки до видання опису справ фонду “Мукачівська греко-католицька єпархія”. В архіві працюють два, хоч і невеликі за кількістю робочих місць, читальні зали. Щороку їх відвідують понад 200 дослідників, які представляють наукові заклади області, України, близького й далекого зарубіжжя.

Крім дослідників, в архів звертаються із запитами численні відвідувачі з метою отримання архівної інформації щодо захисту своїх законних прав та інтересів. Кожний рік архів виконує близько трьох тисяч запитів юридичних і фізичних осіб. Позитивної динаміки набули виробничі і наукові стосунки з архівами Румунії, Угорщини, Словакії, Чехії.

В еволюції юридичного статусу архів пройшов етапи становлення від державної установи, що зберігає архівні документи, виконує науково-методичні завдання до структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який крім зазначених вище завдань, виконує функції з реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснює управління архівною справою і діловодством на території області та контролює їх стан.

У своїй діяльності архів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархіву України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про Державний архів Закарпатської області.

У 2003 році колектив Державного архіву Закарпатської області за вагомий внесок у реалізацію Концепції сталого розвитку Закарпаття нагороджено Почесною грамотою Закарпатської обласної ради, а за вагомий внесок у справу формування, збереження і використання історико-культурного надбання українського народу – Національного архівного фонду Подякою Державного комітету архівів України (2005 р.).

У 2010 році трудовий колектив Державного архіву Закарпатської області нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, багаторічну плідну діяльність із збереження національної історико-культурної спадщини та високу професійну майстерність.

   12.06.2014  | 

18 лютого 2014 року на базі держархіву проведено чергове засідання постійно діючого семінару „Сучасне діловодство та архівна справа” для працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій установ, організацій, підприємств – джерел комплектування НАФ.
Детальніше >>

   10.06.2014  | 

У приміщенні державного архіву Закарпатської області відкрито виставку документів, фотографій та архівних матеріалів з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.
Детальніше >>

   05.06.2014  | 

Рішенням вісімнадцятої сесії шостого скликання від 26.12.2013 р. № 487, Довжанської сільської ради Іршавського району Закарпатської області, утворено Трудовий архів при Довжанській сільській раді. Зазначеним рішенням затверджено Положення про Трудовий архів.
Детальніше >>

   04.06.2014  | 

Участь працівників державного архіву у Міжнародній науковій конференції до 100-річчя ІІ-го Мараморош - Сиготського процесу


Детальніше >>

   01.06.2014  | 

30 січня 2014 року відбулося чергове засідання колегії держархіву
Детальніше >>

   30.05.2014  | 

28 листопада 2013 року відбулося розширене засідання колегії держархіву, на якому розглянуто питання: 1.Про хід виконання пункту 4 розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”
Детальніше >>

   25.05.2014  | 

28 листопада 2013 року на базі державного архіву Закарпатської області проведено чергове засідання постійно діючого семінару “Сучасне діловодство та архівна справа” для працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій установ, організацій, підприємств – джерел комплектування архіву.
Детальніше >>

   20.05.2014  | 

26 листопада 2013 року в рамках відзначення 69-ї річниці Першого з`їзду Народних комітетів Закарпатської України директор архіву Місюк М.Д. взяв участь у відкриті виставки документів в приміщенні обласного драматичного театру в м.Ужгород


Детальніше >>

   13.05.2014  | 

У рубриці "Документальні виставки on-line" розміщено документальну виставку "До 80-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні"
Детальніше >>

   02.05.2014  | 

21 листопада директор державного архіву взяв участь у відкритті іменної аудиторії на кафедрі історії України УжНУ, професора Михайло Трояна.
Детальніше >>

купить диван в киеве